Uncategorized

Tỷ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 23,290.00 23,320.00 23,660.00
EUR 24,488.84 24,736.21 25,860.06
GBP 28,452.83 28,740.24 29,666.05
HKD 2,918.36 2,947.84 3,042.80
JPY 163.88 165.54 173.50
CHF 25,258.66 25,513.80 26,335.67
AUD 15,295.23 15,449.73 15,947.41
CAD 17,095.00 17,267.68 17,823.93
SGD 16,993.48 17,165.13 17,718.08
THB 597.80 664.22 689.74