Có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy những gì bạn tìm kiếm. Hãy thử tìm kiếm với công cụ dưới đây.

Tỷ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 23,280.00 23,310.00 23,650.00
EUR 24,773.52 25,023.76 26,160.70
GBP 28,198.21 28,483.04 29,400.59
HKD 2,915.15 2,944.59 3,039.45
JPY 173.28 175.03 183.45
CHF 24,836.83 25,087.70 25,895.87
AUD 15,281.85 15,436.21 15,933.47
CAD 16,817.70 16,987.58 17,534.81
SGD 17,212.40 17,386.26 17,946.34
THB 604.68 671.87 697.69