Có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy những gì bạn tìm kiếm. Hãy thử tìm kiếm với công cụ dưới đây.

Tỷ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 23,080.00 23,110.00 23,390.00
EUR 23,955.27 24,197.24 25,297.05
GBP 27,794.91 28,075.66 28,980.57
HKD 2,887.78 2,916.95 3,010.97
JPY 166.79 168.47 176.58
CHF 23,700.66 23,940.06 24,711.68
AUD 15,684.75 15,843.19 16,353.83
CAD 17,614.73 17,792.66 18,366.14
SGD 16,353.54 16,518.73 17,051.15
THB 580.81 645.34 670.15