Có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy những gì bạn tìm kiếm. Hãy thử tìm kiếm với công cụ dưới đây.

Tỷ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD 22,900.00 22,930.00 23,110.00
EUR 26,983.38 27,255.94 28,393.09
GBP 31,352.90 31,669.59 32,662.52
HKD 2,893.44 2,922.67 3,014.30
JPY 209.72 211.84 220.68
CHF 24,728.13 24,977.91 25,761.03
AUD 17,385.12 17,560.73 18,111.30
CAD 17,671.85 17,850.35 18,410.01
SGD 16,887.32 17,057.90 17,592.71
THB 670.27 744.75 772.72